BOEF cOACHING

  Jij bent uniek! 

Teken je gesprek
Maak het visueel

'Teken je gesprek' laat jou snel zien wat jouw uitdaging is. Je kijkt op een andere manier naar jouw uitdaging in de 'tekening' die de coach voor je maakt. Hierdoor wordt de uitdaging zichtbaar gemaakt in woorden, symbolen en kleuren. Vanuit deze 'tekening' in woorden, symbolen en kleuren kun je zelf een oplossing vinden of een inzicht krijgen. 


Je leert jezelf beter kennen. Je leert voor- en nadelen van jouw gedrag te zien, leert helpende gedachten te gebruiken en komt weer in je kracht. 


De methode is voor iedereen geschikt.  Het werkt extra goed als je een beelddenker bent, AD(H)D hebt, heel snel denkt of chaotisch denkt. Ook is er een speciale 'tekening' voor kinderen met (faal)angst, kinderen die veel piekeren of kinderen die met pestgedrag te maken hebben.

Teken je gesprek wordt gebruikt bij:

  • Faalangst
  • Piekeren
  • Werkhoudingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Conflicten
  • Pestproblemen
  • Angsten
  • Enzovoort